Utilitats

Cotitzacions

Contingut de la pàgina

Cotitzacions 2017

Tarifa de Primes d'AT i EP

En el següent enllaç podrà accedir al document PDF de Tarifes per a la cotització a la Seguretat Social per contingències d'Accidents de Treball i Malaltia Professionals.

Per a l'exercici 2017 es mantenen els tipus de la Tarifa de Primes. Es dóna una nova redacció a la regla 3a redactada, per la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016.

Baixa Tarifa de Primes en pdfEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Guía Cotiza 2016/17

La Tresoreria General de la Seguretat Social publica el manual "COTIZA - Guia 2016" vigent també per a l'exercici 2017. Este document conté informació relativa a la cotització al Sistema de la Seguretat Social i està orientat a tots aquells empresaris i professionals que requerisquen una informació precisa sobre el sistema de cotitzacions.

Baixa Guía Cotiza 2016/17 comprimit en zipEste enllaç s'obrirà en una finestra emergent

Enllaços d'interès

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tinga instal·lat el programa Acrobat Reader Este enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.

Informació sobre documents ZIP: per poder visualitzar correctament els arxius ZIP és necessari tindre instal·lat un programa de descompressió d'este tipus de fitxers d'emmagatzematge.