Empreses

Informació per Associar-se a FREMAP

Contingut de la pàgina
Associació Empreses

Et facilitem la informació i documentació necessària per associar-te a FREMAP.

Selecciona les característiques de la teva empresa en l'apartat següent. Si desitges que t'ajudem a associar-te, envia teu sol·licitud en línia. Estem a la teva disposició per ampliar-te la informació que ens sol·licites.

Eres una empresa de Nova Creació?

 • Obtindre i complimentar el Model TA.6 de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Sol·licitud d'inscripció en el sistema de la Seguretat Social). Castellà en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent Català en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent Èuscara en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent Gallec en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent Valencià en pdf Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent.
 • Complimentar la casella 7.1 dins del Model TA.6 (Entitat d'Accidents de treball i Malalties Professionals) amb els següents valors:
  • Camp denominació: FREMAP (*)
  • Camp número: 061 (*)

  (*) Si esculls els nostres formularis, estos valors estan informats per defecte, per facilitar l'emplenament del formulari.

  En cas de voler exercitar l'opció de la prestació econòmica d'Incapacitat Temporal per Contingències Comunes amb la Mútua, hauràs de marcar en la casella 7.2 (Entitat amb què cobrix la incapacitat temporal per contingències comunes) l'opció "Mútua".

 • Lliurar el Model TA.6 al costat del reste de documentació necessària en les Oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social Este enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

Si tens qualsevol dubte respecte als passos a seguir pots Contactar amb FREMAP o utilitzar el següent número de telèfon:

900 61 00 61

Eres una empresa associada a una altra mútua?

 • Sol·licitar la baixa a la seva actual Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, almenys amb un mes d'antelació a la data del venciment del document d'associació, mitjançant:
 • Carta de sol·licitud de baixa, amb identificació expressa de la persona de l'empresa que firma la mateixa: nom, DNI i càrrec.
 • Segons la disposició Transitòria Primera del RD 1622/2011 l'empresa haurà de recollir l'informe no vinculant del comité d'empresa o delegats de personal, fora que no existiren estos òrgans:
  • Informe Comité d'empresa o delegats de personal (si existix comité).
  • Certificació que no existix representació dels treballadors (en cas que no existisca).
 • Complimentar el document de Proposició d'associació amb FREMAP amb les dades de la seva empresa.
 • Obtindre el Certificat de baixa de la seva anterior Mútua.
 • Lliurar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la següent documentació per duplicat, quedant-se en poder de l'empresa una de les còpies segellada per Tresoreria:
  • Certificat de baixa, estés per la Mútua amb què tenia cobertes les contingències.
  • Proposició d'Associació amb FREMAP firmada i segellada per l'empresa.
  • En algunes delegacions de l'Organisme citat, podrien sol·licitar fotocopia del DNI o poder notarial de representació de la persona que firma la Proposta d'Associació.

  Una vegada fet el tràmit, l'efecte del canvi serà a partir de l'endemà de la data que figure en el certificat de baixa.

Si té qualsevol dubte o necessita ajuda pot contactar amb el telèfon:

900 61 00 61

O enviar sol·licitud en línia.

A la secció de Formularis trobaràs els documents necessaris per fer directament els tràmits.

Eres una empresa associada al INSS?

 • Sol·licite la baixa al INSS, presentant el document de sol·licitud de cessació, almenys amb un mes d'antelació a la data de venciment del conveni d'associació.
 • Complimente el document de Proposició d'associació amb FREMAP.
  • Si també desitja tindre coberta amb FREMAP la Prestació Econòmica per Contingències Comunes haurà d'omplir l'Annex al document d'associació.
 • Lliure a la Tresoreria General de la Seguretat Social la Proposició d'Associació amb FREMAP.
 • Remeta còpia de la documentació presentada a la Tresoreria General de la Seguretat Social en l'oficina de FREMAP més pròxima.

Una vegada fet el tràmit, l'efecte del canvi serà a partir de l'endemà de la data del certificat de baixa.

Si té qualsevol dubte o necessita ajuda pot contactar amb el telèfon:

900 61 00 61

O enviar sol·licitud en línia.

A la secció de Formularis trobaràs els documents necessaris per fer directament els tràmits.