Coneix-nos

Qualitat FREMAP

Contingut de la pàgina

Sistema de Gestió de la Qualitat

FREMAP disposa, des de 1996, d'un Sistema de Gestió de Qualitat, documentat en el Manual de Qualitat i els Procediments que proporcionen una documentació escrita que servix d'ajuda i referència als empleats i garantixen una prestació del servici uniforme en els aspectes essencials, de manera que l'actuació resulte sistemàtica i s'eviten errors.

Les activitats essencials es desglossen en processos, documentats per procediments escrits, del qual seguiment es fa mitjançant índexs que permeten mesurar la qualitat dels servicis prestats i servir d'anàlisi i millora.

Fremap compta amb sistemes d'avaluació de qualitat, entre els quals destaquen les enquestes telefòniques de clients i la de clients i l'Oficina d'Atenció al Client .

Els principis i valors de FREMAP, tradicionalment centrats en fer bé les coses i aconseguir prestar el millor servici, han de permetre assolir els objectius comuns de forma eficient, mantenint el repte de la busca de la millora contínua amb tots els mitjans al nostre abast: la investigació i avanços sanitaris i en tècniques preventives i recuperadores, el desenvolupament de la nostra xàrcia de coneixement, l'aprofitament de les noves tecnologies informàtiques i de comunicació, entre d'altres.

Sistema de Qualitat certificat per AENOR

Certificat IQNetCertificat AENOR ISO 9001 

La qualitat a FREMAP es garantix complint amb rigor i puntualitat terminis i obligacions i sotmetent els seus procediments a la certificació d'entitats acreditades.

FREMAP disposa d'un Sistema de Qualitat, certificat per AENOR, des de 1996, conforme amb la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, amb abast per a tots els centres de FREMAP, tant ambulatoris, com hospitalaris i administratius, en tot el territori nacional.

Servici Excel·lent al Client

El 2011, FREMAP va ser guardonada amb el Premiat Excel·lència de la revista Dirigentes, en la categoria Servici al Client. FREMAP desenvolupa el seu Sistema de Gestió partint de Model EFQM d'Excel·lència Europea, i té reconeguda la certificació d'Excel·lència Europea 500+, en el seu màxim nivell, des de 2006, i amb abast per a tots els seus centres ambulatoris, hospitalaris i administratius, en tot el territori nacional.

En la renovació de la certificació, de febrer de 2015, FREMAP va obtindre com a resultat de l'avaluació una puntuació en el tram 550-600, tram assolit únicament per un selectiu número d'empreses a Espanya.

Baixar el Certificat d'Excel·lència en format pdfEste enllaç s'obrirà en una nova finestra

Marca de Garantia MADRID EXCELENTE

Fremap compta, des de 2001, amb la Marca de Garantia MADRID EXCELENTE , una vegada acreditat el compliment dels criteris de qualitat i excel·lència, exigits per esta marca.

El 2008 FREMAP va rebre el Premi Madrid Excelente a la confiança dels clients, en la categoria Gran Empresa.

Baixar el Certificat de Madrid Excel·lència en format pdfEste enllaç s'obrirà en una nova finestra

Sistema de Gestió Mediambiental

Certificat IQNetCertificat AENOR de Gestió Mediambiental 

FREMAP ha desenvolupat i implantat un Sistema de Gestió Mediambiental conforme amb la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 i certificat per AENOR, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació.

La certificació assolix totes les activitats i tots els centres de FREMAP (administratius, ambulatoris i hospitalaris) en tot el territori nacional.

Veure certificat IQNET de Medi Ambient en format pdf Este enllaç s'obrirà en una nova finestra

Veure certificat del Sistema de Gestió Ambiental en format pdf Este enllaç s'obrirà en una nova finestra

Certificat Bequal

FREMAP ha sigut avaluada per auditors formats i homologats per la Fundació Bequal, de conformitat amb el model d'indicadors i fonts de verificació aprovat pel Patronat de la Fundació Bequal celebrat el 31 de gener de 2013, havent obtingut la qualificació de Bequal Plus.

Veure certificat Bequal en format pdf Este enllaç s'obrirà en una nova finestra

​​